2022 r.

Program operacyjny:Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Działanie:1.2
Nazwa i adres Beneficjenta:Cyberteam Sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 22-400 Zamość
Numer i tytuł projektu:POPW. 01.02.00-06-0058/22, Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji Cyberteam Sp. z o.o.
Numer Umowy o dofinansowanie:POPW. 01.02.00-06-0058/22-00

2020 r.

Program operacyjny:Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa:III konkurencyjność przedsiębiorstw
Działanie:3.7
Nazwa i adres Beneficjenta:Nowak Technologie Tomasz Bartłomiej Nowak, ul. Strefowa 8, 22-400 Zamość
Numer i tytuł projektu:RPLU.03.07.00-06-0043/20, Wdrożenie wyników prac B+R do produkcji innowacyjnych szaf dzielonych
Numer Umowy o dofinansowanie:RPLU.03.07.00-06-0043/20

2021 r.

Program operacyjny:Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Działanie:4.2
Nazwa i adres Beneficjenta:Nowak Technologie Tomasz Bartłomiej Nowak, ul. Strefowa 8, 22-400 Zamość
Numer i tytuł projektu:RPLU.04.02.00-06-0156/20, Produkcja energii z odnawialnych źródeł w przedsiębiorstwie Nowak Technologie
Numer Umowy o dofinansowanie:RPLU.04.02.00-06-0156/20-00

2017 r.

Program operacyjny:Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
Oś Priorytetowa:III konkurencyjność przedsiębiorstw
Działanie:3.7
Nazwa i adres Beneficjenta:Nowak Technologie Tomasz Bartłomiej Nowak, ul. Strefowa 8, 22-400 Zamość
Numer i tytuł projektu:RPLU.03.07.00-06-0154/16, Uruchomienie produkcji innowacyjnych szaf telekomunikacyjnych
Numer Umowy o dofinansowanie:RPLU.03.07.00-06-0154/16

2015 r.

Program operacyjny:Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
Oś Priorytetowa:I. Przedsiębiorczość i Innowacje
Działanie:1.3
Nazwa i adres Beneficjenta:Cyberteam spółka z o.o., Kalinowice 157, 22-400 Kalinowice
Numer i tytuł projektu:02.11-WND-RPLU.01.03.00-06-041/11, Uruchomienie produkcji czterech innowacyjnych typów anten
z obudową przez firmę Cyberteam Sp. z o.o.
Numer Umowy o dofinansowanie:02.11-UDA-RPLU.01.03.00-06-041/11

2014 r.

Program operacyjny:Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013
Oś Priorytetowa:I. Przedsiębiorczość i Innowacje
Działanie:1.3
Nazwa i adres Beneficjenta:Nowak Technologie Tomasz Bartłomiej Nowak, Kalinowice 157, 22-400 Kalinowice
Numer i tytuł projektu:12.12-WND-RPLU.01.03.00-06-007/13, Uruchomienie produkcji testera szczelności głowic silnikowych.
Numer Umowy o dofinansowanie:12.12-UDA_RPLU.01.03.00-06-007/13

2012 r.

Projekt numer:RPLU.01.02.00-06-005/10
Tytuł projektu:Uruchomienie produkcji innowacyjnych anten typu zintegrowanego
Airbox23 ECO przez firmę Cyberteam Sp. z o.o.
Beneficjent:Cyberteam Sp. z o.o.
AdresKalinowice 157, 22-400 Kalinowice