Informujemy, że Cyberteam® Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji Cyberteam® Sp. z o.o.

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Celem programu jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej.